Szótár

Kifejezések, amelyek a kezelés során elhangozhatnak

aktiválás

A fogszabályozó készülék ellenőrzését, állítását jelenti. Ez lehet az ívek és gumik cseréje...

állkapocs

A felső és az alsó állcsont együttese.

átfedés

A felső metszőfogak és az alsó metszőfogak fedése, ideális esetben 1-2 mm.

bölcsesség fog

A harmadik nagyőrlő, mely általában 16 éves kor felett tör elő...

bruxizmus

A fogak önkéntelen csikorgatása, összeszorítása...

dentális okklúzió

Azt mutatja, hogy a felső fogak hogyan érintkeznek az alsó fogakkal...

első fogak

A négy metszőfog és a két szemfog. Ezek láthatók beszéd közben...

egymást részlegesen fedő fogak

Helyhiány miatti torlódás esetén a fogak számára nincs elegendő hely...

felszerelés

A rögzített fogszabályozó kezelés során használatos bracketek...

fogászati státusz felmérés

Felmérjük az arc morfológiáját és szimmetriáját, a fogak helyzetét...

fogászati lenyomatvétel

Egy műanyagból készült „kanalat” megtöltünk lenyomatanyaggal...

fogászati viasz

Nem toxikus viasz, amelyet a bracketek vagy huzalok fölé tehet a páciens...

fogcsírahiány

Egy vagy több fog veleszületett hiánya.

foghézag

Két egymás mellett elhelyezkedő fog közötti távolság...

foghiány

Egy vagy több fog szerzett hiánya.

foglenyomat

Egy úgynevezett negatív minta vétele a fogakról...

fogsín

Egy átlátszó speciális műanyagból vagy szilikonból készült eszköz...

fogszabályozó ív

Egy olyan huzal, amelyet a bracketek tartanak a helyén...

helyfenntartó készülék

A rögzített fogszabályozó leszerelését követően a fogak stabilizálására szolgáló...

leszerelés

A fogszabályozó készülék eltávolítása és a fogak dentálhigiéniai tisztítása...

ligatúra

Apró gumigyűrűk vagy fémdrótok, amelyek a fogszabályozó ívet a helyén tartják...

mélyharapás

A felső metszőfogak a normál mértéknél jobban rálógnak az alsó fogakra...

mosolyvonal

A felső ajak íve mentén húzódó vonal mosolygás közben...

nyitott harapás

Zárt állapotban a felső és az alsó fogsor nem érintkezik...

őrlőfogak

Az állkapocs hátsó részén találhatók, általában 3 gyökérrel rendelkeznek...

szeparáló vagy tágító

Gumigyűrűk, amelyek beférnek a fogak közé, és a fogászati gyűrűk felhelyezéséhez...

teleröntgen, panoráma, PA felvétel

A koponya különböző irányú röntgen felvételei, melyek segítséget nyújtanak...

túlterhelt fogak

Foghiány vagy fogpótlási probléma miatt egyes fogakat nagyobb erőhatás ér...